El grup de treball de la SCFM pel Registre Central de Dosis a Pacients de Catalunya ha arribat ja a les conclusions necessàries per tal de donar resposta a la coordinació general de les TIC en Salut. Aquestes recomanacions queden recollides en el document descarregable. Les recomanacions del document caldrà adaptar-les convenientment per donar resposta a la transposició estatal que es faci de la directiva 2013/59/EURATOM.

Ja està disponible en la web de Radiotherapy and Oncology la darrera publicació de la SCFM, "Multi-centre audit of VMAT planning and pre-treatment verification" liderada pel Diego Jurado, de l'ICO-Girona, coordinador del grup de treball de la SCFM "Intercomparació en Tècniques de VMAT".

Els autors són Diego Jurado-Bruggeman, Victor Hernández, Jordi Sáez, David Navarro, Francisco Pino, Tatiana Martínez, Maria-Elena Alayrach, Norbert Ailleres, Alejandro Melero i Núria Jornet. http://www.thegreenjournal.com/article/S0167-8140(17)30424-3/abstract

 

A l'Hospital Clínic volen contractar un Radiofísic, a poder ser abans d l’ú de juliol de 2017 per funcions relacionades amb la Protecció Radiològica dels treballadores i públic en general (60%) i funcions associades a la Radioteràpia clínica (40%). Els interessats en conèixer la descripció del lloc de treball i els requisits premeu aquí.

El dia 7 de juny a l'Institut Català d'Oncologia (ICO) Hospitalet va tenir lloc la VIª Jornada de residents de la Societat Catalana de Física Mèdica. En aquesta ocasió es va tractar d'una jornada sobre temes lliures en els quals estan treballant els residents de les Unitats Docents de Catalunya per tal d'afavorir la comunicació i fomentar la cooperació entre els serveis de Radiofísica i Protecció Radiològica de Catalunya. Per accedir a les presentacions premeu aquí.