El dia 7 de novembre, aniversari del naiximent de Maria Sklodowska-Curie, es celebra el Dia Internacional de la Física Mèdica, amb el lema "Radiation Exposure from Medical Procedures: Ask the Medical Physicist!", i amb la finalitat de promoure el paper del Radiofísic dins l'àmbit mèdic.