Sesions de formació de residents

Les jornades neixen com una eina per a compartir experiències i coneixements entre els profesionals de la física mèdica i concretament entre el residents o estudiants de doctorat dels diferents centres. Estan obertes a tot el públic que hi vulgui accedir. Entre els objectius destaquem:

  • La revisió de novetats bibliogràfiques d'interès general
  • Fomentar la cooperació entre els servei de Radiofísica i Protecció Radiològica de Catalunya
  • Formació continuada dels professionals

28 de novembre de 2018

Referència inicial d'un aplicador multicanal vaginal

Balbino Fornés ( R1-Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona)  Baixar

Feixos sense filtre (FFF). TRS-483

Ángel Lorenzo (R2- Institut Català d'Oncologia Duran i Reynals, L'Hospitalet de LLobregat)  Baixar

Report AAPM TG180

Nagore García (R1-Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona)  Baixar

Correcció d'atenuació en equips PET-RM. Comparació de mètodes mitjantcçant simulació Montecarlo

Pablo Cabello (R3-Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona)  Baixar

 

Joranades Anterios

 

08 de novembre de 2018

Comparació radiobiològica de dos sistemes d'optimització en braquiteràpia de rescat de pròstata

Roberto Martín (Institut Català d'Oncologia-Hospital Duran i Reynals, L'Hospitalet de LLobregat)  Baixar

 

Fonaments de Ressonància Magnètica i aplicació als assajos clínics

Pablo Cabello (Hospital Clínic Universitari , Barcelona)  Baixar

 

Dosi administrada a pacients per l'ús d'imatges en IGRT-AAPM TG180

Diego Carrasco (Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona)  Baixar

 

Proves d'acceptació del sistema PET-CT digital Philips Vereos. Comparació amb Philips Gemini TF

Itziar Valverde (Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona)  Baixar

 

 

 

30 de Novembre de 2017

Determinació de la corva HU-Densitat electrònica i comparativa de dosi amb el maniquí CIRS CBCT.

Pablo Cabello (Hospital Clínic, Barcelona)   Baixar

Eina per a l'automatització dels controls de qualitat dels acceleradors TrueBeam.

Roberto Martín (Institut Català d'Oncologia-Hospital Duran i Reynals, L'Hospitalet de LLobregat)  Baixar

Diseny de blindatges per acceleradors sense filtre aplanador.

David Sánchez (Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona)  Baixar

 

 

7 de Juny de 2017

Proves Upgrade AAA.

Eduard Agustí (Hospital Clínic, Barcelona) Baixar

Càlcul de la dosis pell amb Sistemes de Planificació.

Carla Cases (Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona)  Baixar

Aplicació de les xarxes neuronals en radioteràpia.

David Sánchez (Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona)  Baixar

Calibració en activitat d'un sistema SPECT-TC.

José Padilla (Institut Català d'Oncologia-Hospital Duran i Reynals, L'Hospitalet de Llobregat)  Baixar

 

11 de Novembre de 2016

Introducció al scripting en sistemes de planificació.

Artur Latorre i María Lizondo (Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona) Baixar

Efectes de les heterogeneïtats i del moviment respiratori en el càlcul de dosi en SBRT de pulmó.

Carla Cases (Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona) Baixar

Estimació de Marges a radioteràpia.

Elisa Montes (Institut Català d'Oncologia-Hospital Duran i Reynals, L'Hospitalet de Llobregat)  Baixar

Dosimetria absoluta d'un feix d'electrons d'IORT segons DIN6800 i d'un feix de teràpia superficial segons TRS398.

Eduard Agustí (Hospital Clinic, Barcelona) Baixar

Dosimetria a pacients a Medicina Nuclear.

Sara Jiménez (Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona))  Baixar

 

 

20 d'Abril del 2016

Controls de qualitat i proves d’acceptació dels sistemes d’obtenció i visualització de la imatge digital.
Receptors digitals (DR i CR) i monitors de diagnòstic.

Joan Riu (ACPRO, Barcelona)) Baixar

Experiencia en la Aceptación de Equipos de Tomografía Computarizada.

Zahara Martín (Servicio de Protección Radiológica Mancomunado de los Hospitales HUD, HQD y CMT, Barcelona)  Baixar

Proves d’acceptació en equips de RX. Experiència a l’HSCSP.

Carla Cases (Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona))  Baixar

Control de calidad en radiodiagnóstico.

César Quilis (Hospital Clinic, Barcelona)  Baixar

Jornada monogràfica: Control de qualitat en radiodiagnòstic.

Mercè Beltran (Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona))  Baixar

Interacció entre EVAT i SFMiPR en acceptacions per equips de raigs X.

Lluís Prats (ICO Hospitalet, Barcelona)  Baixar

 

2 de Novembre del 2015

Monte Carlo aplicat a la imatge mèdica

Albert Cot, PhD (Unitat de Biofísica i Bioenginyeria)  Baixar

Mesura de la dosis abosrbida en CBCT

Alberto Cano (R3 Vall d’Hebron)  Baixar

Protecció Radiològica associada al Lu-177

César Quilis (R3 H. Clínic)  Baixar

Interrupcions del tractament en radioterapia externa

Paula Delgado (R2 Sant Pau)  Baixar

Xerrades de PR per treballadors de RDT. Reptes i estímuls

Lluís Prats (R3 Institut Català d'Oncologia)  Baixar

 

12 de Maig del 2015

Influència de la forma del pit i del teixit pulmonar en la dosimetria in vivo dels tractamets del boost de la mama amb electrons

Olivia Jordi (R3 Sant Pau)  Baixar

Estimació de dosi a pacients de Medicina Nuclear

Lluís Prats (R2 Institut Català d'Oncologia)  Baixar

Radioteràpia intraoperatòria

Júlia García–Miguel (R3 Clínic)  Baixar

Protons: Rotació al Paul Scherrer Institute (Suïssa)

Núria Anducas Anducas (R3 Vall d’Hebron)  Baixar

 

30 d'Octubre del 2014

Tractaments amb Cyberknife i Gammaknife (experiència de l’estada a la Clínica Ruber)

Alber Onses (R3 Institut Català d'Oncologia)  Baixar

Report TG176 de la AAPM: Dosimetric effects of couch tops and immobilization devices

Alberto Cano (R2 Vall d'Hebron)  Baixar

Advances in kilovoltage x-ray beam dosimetry. Topical Review. (Phys. Med. Biol. 59 (2014) 183–231)

Maria Lizondo (R2 Sant Pau)  Baixar