D’acord amb l’article 14 dels Estatuts de la SCFM, es convoca l'Assemblea General de la Societat Catalana de Física Mèdica, que tindrà lloc amb caràcter ordinari, el dimecres 7 de juny a les 17:00 a la Sala Trueta a l'Edifici Principal de l'Hospital Duran i Reynals (Avinguda de la Granvia, 199-203).
L'ordre del dia serà:
  •  Informes dels grups de treball.
  •  Informe de tresoreria i valoració de l'utilitat de la gestoria.
  •  Proposta modificació normativa del Reglament del Règim Intern:                                                                 
             a) Requisits grups de treball
             b) Cursos a sol·licitar a cada convocatòria de beques
  • Convocatòria webmaster.
  • Informe sobre el CCFCPS i el programa DPC del Departament de Salut. Informe de l'entrevistat pel Departament de Salut.
  • Proposta respresentant SCFM al CCFCPS i  d'avaluadors d'activitats en formació continuada.
  • Proposta del programa de formació contínuada en Radiofísica Hospitalària de la SCFM.
  • Informació per a l'adhesió de la SCFM al Programa d' Atenció Integral al Metge Malalt (PAIMM).
  • Informe de la carta enviada al Departament de Salut per part de les Unitats docents amb el recolzament de la SCFM sobre la quota autonòmica.
Com ja vam fer l'anterior edició, celebrarem també el mateix dia entre 15:00 i 17:00 la VI Jornada de Residents.