El document sobre recomanacions en les acceptacions d' equips de raigs X, redactat a partir de la IV sessió de residents i que es pot descarregar en aquest enllaç, s'ha enviat a les institucions per correu postal.
Anàlegament, ens agradaria que tots els socis el fessiu arribar a les gerències dels vostres hospitals amb l' introducció que considereu oportuna.
Moltíssimes gràcies per la vostra col·laboració.