D’acord amb l’article 14 dels Estatuts de la SCFM, es convoca l'Assemblea General de la Societat Catalana de Física Mèdica, que tindrà lloc amb caràcter ordinari, el dimecres 20 d’Abril a les 16:45 h en primera convocatòria i a les 17:00 h en segona convocatòria, amb el següent ordre del dia:

1. Aprovació de l'acta anterior
2. Informe tresorer (A. Castel)
3. Beques concedides (A.Castel)
4. Difusió d'informació als socis (J. Quera)
5. Estat dels grups de treball de la SCFM:

a. Dynalogs (V. Hernandez)
b. Complexitat tractaments VMAT (J.Saez)
c. Intercomparació tècniques VMAT (D. Jurado)

6. Contracte gestoria per tràmits hisenda (P. Carrasco)
7. Estat del contacte amb l'administració (P. Carrasco)
8. Renovació de càrrecs de secretari i vicepresident
9. Precs i preguntes

L’assemblea tindrà lloc al domicili social de la Societat Catalana de Física Mèdica:

Aula DURAN
Planta 1 Edifici Principal
Institut Català d’Oncologia
Hospital Duran i Reynals
Av. Gran Via, s/n Km 2.7
08907 l’Hospitalet del Llobregat (Barcelona)