A la convocatòria d'aquest gener s'han concedit les següents beques a tres residents:

  • Roberto Martín, resident de tercer any Institut Català Oncologia- L'Hospitalet de LLobregat, beca nacional.
  • Marta Barceló, resident de primer any Hospital de Sant Pau i la Santa Creu, beca nacional.
  • Angel Lorenzo, resident de primer any Institut Català Oncologia- L'Hospitalet de LLobregat, beca nacional.

Recordem que a l'apartat d'Activitat es poden trobar les bases i els impresos per la sol·licitud de beques de la SCFM.

Del 12 al 13 de juny de 2019 tindrà lloc a Sevilla l’onzè congrés nacional de la Societat Espanyola de Electromedicina i Enginyeria Clínica. El comitè organitzador, vol que el congrés esdevingui un el lloc de diàleg, d'innovació i reflexió entre Medicina i Enginyeria Clínica. Una gran oportunitat per enginyers, físics mèdics, gestors i representants d’empreses tècniques per exposar idees que ajudin a construir una medicina personalitzada, menys invasiva i gestionada d’una manera eficient. Podeu trobar més informació a   https://seeic2019.es/index.php 

El 8 de novembre a l'Hospital Clínic Universitari va tindre lloc la VIIIa Jornada de residents de la Societat Catalana de Física Mèdica. En aquesta ocasió es va tractar d'una jornada sobre temes lliures triats pels residents de les diferents Unitats Docents de Catalunya. L'objectiu d'aquestes jornades és afavorir la comunicació i fomentar la cooperació entre els diferents serveis de Radiofísica i Protecció Radiològica de Catalunya. Podeu accedir a les presentacions aquí.

Benvolguts/des,

Des de la SCFM us volem informar de l’estat del nou conveni pel sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT). La patronal, entre altres aspectes, pretén redefinir la classificació dels professionals. En particular, proposa dividir els facultatius/ves en dos grups: metges/ses i altres especialistes on estarien farmàcia, psicologia clínica, biologia, química i radiofísica hospitalària. No cal dir que aquesta segregació obriria la porta a diferències retributives, laborals, etc. entre els grups.

Aquesta iniciativa és conseqüència de l’aplicació de l’espai europeu d’educació superior (EEES) i l’argument de base és el número de crèdits de formació necessaris per les diferents professions. Seria aplicable per les noves contractacions amb formació de grau i no a les llicenciatures. La falta de requeriment d’un màster per accedir a la formació especialitzada ens penalitza en aquest sentit.

Hem contactat amb la resta de societats científiques implicades, amb el Col·legi Oficial de Físics i amb la Comissió Nacional de Radiofísica Hospitalària. Les societats i col·legis de farmàcia i psicologia clínica s’oposen a aquesta segregació mentre que els/les biòlegs/es i químics/es no estan organitzats. D’altra banda, el sindicat mèdic majoritari, Metges de Catalunya (MC), també s’hi oposa i al·lega no conformitats al dret vigent, tal i com explicita l’informe jurídic (adjuntat en aquest correu) que han encarregat al Sr. Sixte Garganté, professor de dret del treball de la Universitat Pompeu Fabra. En aquest sentit, la SCFM ha signat un manifest conjunt (adjuntat en aquest correu) amb les Societats Científiques de Psicologia Clínica i Farmàcia Clínica de rebuig a la proposta que es farà arribar a les parts implicades.

Estem actuant de manera coordinada amb el Col·legi Oficial de Físics, on el seu Delegat a Catalunya, que també és soci de la SCFM, ha participat conjuntament amb nosaltres en els fòrums d’informació i debat que hem tingut. A més, el Delegat manté informat tant al responsable de l’especialitat dins el Col·legi com a la presidenta de la Comissió Nacional en Radiofísica Hospitalària. Totes les parts estan seguint amb interès i preocupació aquests moviments pel temor al possible efecte allau que se’n pugui derivar.

El conveni es va signar el passat 21 de novembre sense modificar la classificació i deixant-la tal i com estava. Aquest conveni té validesa fins a finals de 2020 més ultraactivitat. Malgrat tot, aquest punt encara no està tancat ja que es manté una Comissió sectorial de classificació professional (que ja existia al primer conveni) que pot seguir negociant en el decurs del nou conveni i pot modificar-lo durant la vigència del conveni. La taula negociadora del conveni estava constituïda per la patronal (Unió Catalana d’Hospitals, CAPS i ACES) i pels sindicats (CCOO, UGT, SATSE i MC), però MC no el va signar. La Comissió sectorial de classificació professional estarà constituïda només per les parts signants del conveni pel què MC, que defensava la nostra postura, no hi serà present.

Podeu descarregar l'informe jurídic sobre el sistema de classificació professional al SISCAT i el manifest conjunt amb la societat catalana de farmàcia clínica i la societat catalana de psicologia clínica fent click als enllaços.

Us mantindrem informats dels moviments que fem i estem oberts als comentaris i suggerències que tingueu al respecte.

Salutacions,

Junta directiva
Societat Catalana de Física Mèdica