Aquest juny s'han concedit les següents beques, amb un import total de 900€, a dos residents:

  • Balbino Fornés , beca internacional (600€)
  • Angel Lorenzo, beca nacional (300€)

Això fa un total de cinc residents becats aquest 2019 amb un import global de 1800€