Des de la Societat Catalana de Física Mèdica ens plau anunciar-vos que ja tenim nova web! Actualment es troba en fase de proves, esperem que ens feu arribar tots els problemes o possibles millores que considereu. Qualsevol suggerència serà benvinguda. Esperem que aquesta web signifiqui una nova etapa en la societat, intentant crear un espai funcional i d'utilitat per a tots els socis.

 La nova web preten cumplir les següents funcionalitats:

  • Informació sobre la societat: estatuts, beques, etc.
  • Notícies: successos relacionats amb la física mèdica a Catalunya. Com per exemple lectures de tesis o articles publicats.
  • Vincle d’unió: amb altres especialitats i grups d’investigació relacionats amb el nostre camp.
  • Dipòsit: lloc a on deixar tots els documents per treballar-hi, les presentacions que s'han realitzat i tot el que sigui d'interés pel soci.
  • Grups de treball: donar a conèixer els grups de treball i com van avançant.

En aquesta primera fase no estarà activa la funcionalitat per a membres.