En la Jornada de PR de la SCFM celebrada el passat 24 de maig es va tractar, entre d'altres, el tema dels softwares de gestió de dosi en diagnòstic per la imatge. Ens van informar que el 25 de juny els Radiòlegs de Catalunya farien una jornada específica a la què hi assistiran persones implicades directament en la presa de decisions a nivell global. Des de la SCFM vam acordar que seria molt convenient tenir-hi representació des del principi perquè se'ns tingui en compte des del principi a nivell institucional, tant pel que fa a l'arquitectura i prestacions, com a l'hora de definir plecs tècnics de concursos.

Podeu descarregar el tríptic de la jornada aquí. Està oberta a tothom. Els organitzadors estan molt interessats en comptar amb el nostre punt de vista i ens animen a assistir-hi sense cap restricció de número ni de càrrec.