Del 5 al 7 d'octubre de 2017 es celebrarà a l'Hotel Barcelona Golf de Barcelona el II CONGRESO IBEROAMERICANO DE INTERVENCIONISMO E IMAGEN DIAGNÓSTICA en aquesta ocasió sota el lema: "Compromiso entre calidad asistencial y avances técnicos" impulsat des de la Direcció del Centre de Diagnòstic per la Imatge (CDI) de l'Hospital Clínic de Barcelona i des de la Direcció de Diagnòstic per la Imatge i Medicina Nuclear de l'Hospital Vall d’Hebron i l'Institut de Diagnòstic de Barcelona.
Es podran enviar comunicacions fins el 15 de juny de 2017 i es  realitzaran dues jornades pre-congrès per tal de complementar l'oferta de formació continuada dels asistents al congrès.
Programa científic:
Bloc II: Angioradiologia: 
Aplicacions Clíniques de les Noves Tecnologies en Neuroradiologia Intervencionista;
Avenços Tècnics en Imatge mitjançant Angiografs de Nova Generaciói les seves Aplicacions Clíniques
Profilaxi Renal
Bloc III: Medicina Nuclear
Teràpies dirigides en Medicina Nuclear
Evolució de la complexitat de protocols en PET-TC
Participació activa i reconeguda en protocols de recerca
Bloque IV: RM – Eco
Abordatje pràctic de la claustrofòbia
RM amb marcapassos
RM Infantil Posprandial
Rentat de Calcificacions
 
Per més informació feu click aquí