El dia 30 de desembre de 2022 el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya va publicar la convocatòria dels processos selectius d'estabilització mitjançant els sistemes de concurs de mèrits excepcional i de concurs oposició de 3 places d’Especialista en Radiofísica Hospitalària per cobrir places vacants a l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona.

Podeu trobar la informació detallada de la convocatòria en aquest enllaç.

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=947728