El grup de treball de la SCFM pel Registre Central de Dosis a Pacients de Catalunya ha arribat ja a les conclusions necessàries per tal de donar resposta a la coordinació general de les TIC en Salut. Aquestes recomanacions queden recollides en el document descarregable. Les recomanacions del document caldrà adaptar-les convenientment per donar resposta a la transposició estatal que es faci de la directiva 2013/59/EURATOM.